Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Verdeelmodel en toegang tot de Wlz moeten niet leiden tot gedwongen verhuizingen

27-05-2019
Op 21 mei organiseerden de RIBW Alliantie en Federatie Opvang een
informatieve bijeenkomst over het verdeelmodel en de toegang tot de Wlz
voor de ggz (inclusief positionering behandeling). Er was - met rond de
125 inschrijvingen - veel belangstelling voor de onderwerpen.
Foto Artie
Zowel bij het verdeelmodel als bij de toegang tot de Wlz voor de ggz was de oproep van leden dat beide veranderingen niet als gevolg mogen hebben dat cliënten gedwongen moet verhuizen, en dat ze desgewenst bij hun huidige aanbieder moeten kunnen blijven. Nu het voorgenomen besluit er ligt om de specifieke ggz-behandeling onder te brengen in de Wlz, is het ook van belang dat cliënten zelf hun behandelaar kunnen kiezen en daarin niet te afhankelijk worden van de aanbieder.
Er moet tevens oog zijn voor het feit dat cliënten - soms met veel moeite en na jarenlange investering - een vertrouwensband hebben opgebouwd met hun (Zvw-)behandelaar. Het moeten wisselen naar een (Wlz-)behandelaar kan leiden tot terugval, vermijden van zorg of erger.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst (inclusief Q&A’s)
Klik hier voor de presentatie van de VNG over het expertiseteam verdeelmodel
Klik hier voor het plan van aanpak van AEF over de herijking van het verdeelmodel sociaal domein
Klik hier voor de presentatie van VWS over het implementatietraject toegang tot de Wlz