Publicaties

TERUG NAAR OVERZICHT

Hoe werkt het?

24-05-2015
Deze uitklapbare poster maakt wegwijs in het wat en hoe van psychiatrische begeleiding in de Wmo.

In een heldere infographic en informatieblokjes krijgt u inzicht: in de mensen waarom het gaat, in welke ondersteuning er wordt geboden en wat deze oplevert voor de samenleving.Ook de uitgangspunten en positie in de keten komen aan bod. Voor iedereen die wil weten waar RIBW's zich allemaal mee bezighouden! Exemplaren zijn te krijgen via info@ribwalliantie.nl