Publicaties

TERUG NAAR OVERZICHT

Publicatie Wegwijzer bepaling zorgvraag

02-06-2015
De RIBW Alliantie, Federatie Opvang, GGZ Nederland en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten namen eerder het initiatief tot een wegwijzer voor zorgbepaling binnen de Wmo. De wegwijzer is ontwikkeld door Phrenos en AEF en nu klaar voor gebruik. Het gaat om fase 1 van een set instrumenten die moet gaan helpen bij het bepalen van het passende wettelijk kader voor de zorgvraag van de cliënt. Fase 2 wordt ontwikkeld zodra duidelijk is onder welke voorwaarden cliënten toegelaten worden tot de Wlz.
publicatie_vng

Het is een wegwijzer voor mensen die gesprekken voeren om Wmo-ondersteuning te kunnen bepalen. Dit zijn primair medewerkers van sociale wijkteams en Wmo-loketten, maar zeker ook begeleiders, en behandelaren die vermoeden dat Wmo-ondersteuning past bij de zorgvraag van de cliënt (of juist niet).

De wegwijzer dient meerdere doelen. Het is een instrument om te achterhalen of je te maken hebt met een persoon die GGZ-problematiek zou kunnen hebben. Vervolgens helpt het instrument om uit te zoeken of deze persoon geholpen kan worden met extramurale begeleiding of dat een intramurale voorziening (beschermd wonen) nodig is. In dat geval moet deze persoon worden doorverwezen naar de centrumgemeente.

Klik op de afbeelding om te downloaden