Publicaties

TERUG NAAR OVERZICHT

Trendrapportage 2012

17-03-2012
Sinds 2007 presenteert de RIBW Alliantie jaarlijks een Trendrapportage waarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties in het verslagjaar. In de Trendrapportage worden trends in de sector opgespoord. De rapportage toetst ook ingezet beleid en dient als profilering van de RIBW's bij externe stakeholders.

De Trendrapportage 2012 is anders van opzet en uitstraling dan eerdere Trendrapportages – naast de presentatie van resultaten dit jaar zijn er meer inhoudelijke onderwerpen, meer achtergrond en een nieuwe lay out. Er staan onder meer metingen in die anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Door statistische analyse kan meer bruikbare informatie uit de data worden gehaald. Ook wordt gebruik gemaakt van informatie uit andere relevante metingen. Klik op de afbeelding om te downloaden.