Publicaties

TERUG NAAR OVERZICHT

Trendrappportage 2011

01-01-2012
Sinds 2007 wordt door de RIBW Alliantie jaarlijks de Trendrapportage opgesteld (voorheen Huisvestingsenquete).

Deze rapportage biedt een kijkje in de keuken van de RIBW's: wie ondersteunen zij, om hoeveel mensen gaat het en hoe ontwikkelt zich dit door de jaren heen? Daarnaast wil de RIBW Alliantie zicht geven op de mate waarin zij erin slaagt haar ambities te realiseren en de ontwikkelingen die daar invloed op hebben.

De trendrapportage biedt daarmee ook handvatten om met partijen als VWS, de politiek en samenwerkingspartners in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen. 
Klik op de afbeelding om te downloaden