Publicaties

TERUG NAAR OVERZICHT

Begeleiding van forensische cliënten in RIBW's

01-06-2014
De RIBW Alliantie en het Trimbos-instituut hebben het kaderdocument “Begeleiding van forensische cliënten in RIBW”s” uitgebracht.

Het kader beschrijft op basis van de specifieke kenmerken en de zorgbehoeftes van de forensische doelgroep, hoe de zorg het beste kan worden georganiseerd. Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn? Welke eisen worden er gesteld aan de samenwerking met ketenpartners en hoe moet de dagelijkse begeleiding invulling krijgen?

Forensische zorg binnen RIBW's is niet iets nieuws. Een groot aantal RIBW's in Nederland biedt al jarenlang zorg aan forensische cliënten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) koopt sinds 2008 plaatsen in voor cliënten met een forensische titel. Andere belangrijke toeleveranciers zijn de forensisch psychiatrische centra (TBS-klinieken), de reclassering en de veiligheidshuizen. Klik op de afbeelding om te downloaden.