Over de RIBW Alliantie

De RIBW Alliantie is het landelijke samenwerkingsverband van de 21 RIBW’s in ons land. Dit zijn organisaties in de maatschappelijke ggz die professionele begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die kampen met stevige psychische of psychosociale problemen.
Officieel staat de afkorting voor Regionale Instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen. In de praktijk werken RIBW’s met de cliënt aan 5 belangrijke leefgebieden: psychische en lichamelijke gezondheid, daginvulling/werk, wonen, sociale relaties en financiën.

Wat doet de Alliantie

Delen/faciliteren kennisuitwisseling:  De RIBW Alliantie wil voor haar leden als een ‘kennishub’ fungeren, door innovaties aan te jagen of te versnellen.

Samenwerkingspartners: Ook is de Alliantie een partner voor collega-organisaties als GGZ Nederland, Federatie Opvang, VNG, en andere brancheorganisaties. Gezamenlijk maken we (deel-)beleid, wat nodig is om succesvol te kunnen opereren. Met alle samenwerkingspartners zoekt de RIBW Alliantie naar nieuwe wegen om geïntegreerde en toegankelijke hulpverlening mogelijk te maken.

Lobby Haagse politiek
: De Alliantie maakt zich sterk voor de RIBW’s richting de Haagse politiek. In de turbulente periode van de overgang naar de Wmo bijvoorbeeld heeft de Alliantie een intensieve lobby gevoerd om de cliëntengroepen van RIBW’s zo zichtbaar mogelijk te maken. In de praktijk blijkt een RIBW vaak de centrale professionele zorgverlener waarop zij terug kunnen vallen voor structurele hulp.

Visie en missie

Ieder mens heeft recht om deel te nemen aan de samenleving en een betekenisvol leven te hebben. Langdurige psychische problemen mogen daarbij geen belemmering zijn. Als mensen toch drempels tegenkomen, is het belangrijk om de draad (weer) op te kunnen pakken. Ofwel: de regie over het leven weer te vinden door richting en inhoud eraan te geven.

Uitgaan van eigen kracht

RIBW's zijn er om mensen te ondersteunen bij het bieden van perspectief en normalisering van het leven. De medewerkers van RIBW's helpen mensen om zicht en grip te krijgen op het leven. Vanaf het begin van een traject is intensieve hulpverlening mogelijk. RIBW-medewerkers zijn gespecialiseerd in langdurige psychische problematiek en werken met beproefde methodieken.

Kortom, RIBW's ondersteunen mensen in hun kwetsbaarheid, met zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk professionele hulp.

Herstel

Doel van de hulpverlening is altijd herstel, door uit te gaan van de eigen kracht van mensen. Een herstelproces is iets van mensen zelf. Het gaat daarbij niet alleen om leren leven met de psychische problemen, maar vooral ook om alles wat daarbij komt kijken: stigmatisering, (ziekmakende) bijwerkingen van medicatie, sociale uitsluiting, armoede.

Herstellen is wat mensen met een beperking zelf doen, rehabilitatie is wat hulpverleners kunnen doen om het herstelproces te bevorderen. Meer informatie: http://participatieenherstel.nl/

BESTUUR EN MEDEWERKERS

Het bestuur van de RIBW Alliantie bestaat uit vijf personen.
Artie van Tuijn
Artie van Tuijn
voorzitter
Monique Heffels
Monique Heffels
LEVANTOgroep
Rob de Jong
RIBW K/AM
Jan Alblas
Jan Alblas
Pameijer
Ria Stegehuis CosisI
Ria Stegehuis
Cosis
Linda van den Brink
Linda van den Brink
bestuurssecretaris
Natasja Nesseboom
Natasja Esseboom
secretaresse