Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Innovatieprogramma ggz en opvang aan de slag met Effectencalculator

24-08-2017

De Effectencalculator is een methode om (nieuwe) aanpakken in het sociale domein te onderzoeken. Aan de hand van echte casussen gaan professionals – vaak met de cliënt of bewoner zelf erbij – in gesprek over het effect van de betreffende aanpak. Daarbij wordt antwoord gezocht op de vragen: wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt? Welke ondersteuning is hiervoor nodig en wat levert dit op? Wat is het prijskaartje daarvan? Het innovatieprogramma Nieuwe Wegen ggz en opvang gaat hiermee aan de slag.

Newe wegen

Referentiesituatie
De waarde van de aanpak tekent zich af door dezelfde drie vragen ook te stellen voor een referentiesituatie (geen aanpak, de oude aanpak of een verbeterde aanpak). Men krijgt hiermee goed inzicht in de meerwaarde van de gehanteerde aanpak en hoe deze meerwaarde precies tot stand komt.

Groot draagvlak
Met de 
Effectencalculator wordt dus het effect van de aanpak geanalyseerd door de inbreng van de betrokkenen zelf. Dit vergroot het draagvlak van de analyse. Het stimuleert ook de onderlinge kennisuitwisseling en het kostenbewustzijn. Het gesprek blijkt ook waardevol voor de professionals omdat zij door het gesprek inzicht krijgen in hun eigen handelen. Zo gaat intervisie hand in hand met het ophalen van de informatie voor de effectanalyse.

Innovatieprogramma Nieuwe Wegen GGZ en Opvang
Alle deelnemende initiatieven aan het programma Nieuwe Wegen GGZ en Opvang kunnen gebruik maken van de Effectencalculator om de effecten in kaart te brengen van de aanpak die zij als samenwerkingsverband ontwikkeld hebben. Om innovatieve nieuwe werkwijzen een kans te geven om onderdeel uit te gaan maken van het aanbod in het sociaal domein, is het van belang om gemeenten en ketenpartners te laten zien wat de meerwaarde is. De Effectencalculator biedt hiervoor een concrete aanpak.